За непречено и прегледно одвивање на сообраќајот денес отпочнавме сo кастрење на надвиснатите гранки на дрвјата, долж бул. Партизански одреди, од кај мостот Влајко, долж коловозот, на пешачките и велосипедските патеки.
Акцијата се реализира по налог на Град Скопје, а предвидена е да се одвива и наредите денови.
Share