Синдикалната организација и претставници на менаџментот на претпријатието со симболичен подарок на колегите кои заминуваат во пензија и оние со полни 25 години работен стаж, им упатија честитки за посветеноста во работата, досегашните вложувања и им посакаа пријатни пензионерски денови.

Share