Денес започнавме со акција за уредување на зеленилото на патот од Долно Свиларе кон Кондово, со активности на косење, собирање откос, кастрење дивоизрасната вегетација, собирање хартија и отпадоци и утовар.

Акцијата ќе продолжи и наредните денови.

Share