Sot filluam me aksionin për rregullimin e gjelbërimit në rrugën nga Sullara e Poshtme drejt Kondovës, me aktivitetet vijuese: kositje, mbledhje të barit të kositur, krasitje të bimësisë së egër, mbledhje të letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimi i tyre.

Aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.

Share