• Денес теренските екипи ги уредија пешачките патеки во Рајски парк, со окопување и отстранување на дивите израстоци.
  • Нашите екипи заедно со директорот Зухејр Реџепи засадија млади магнолии и јапонски цреши, кои ќе го красат просторот зад ТЦ Мавровка на ул.Стив Наумов.
Share