Денес го уредуваме зеленилото во централното градско подрачје на потегот од Камени мост до мостот кај МАНУ од десната страна на кејот на Вардар.
На овој потег вршиме косење на тревата, собирање откос и отпад, плевење, а се врши и чистење на вело патеките.
Share