Кроење и оформување на крошните на дрвјата деновиве е главна активност на нашите екипи во кругот на Зоолошката градина.
Во соработка со Противпожарната бригада на Град Скопје, нашите екипи вршат кастрење на повисоките гранки, со цел безбедно движење на сите жители и посетители на Зоолошката градина.

Share