Нашите екипи денеска извршија чистење и собирање на паднати лисја на страничното зеленило на булевар Илинден и улица Љубљанска во општина Карпош. Собраната лисна маса од овие локации е отстранета со камион.
Тековна активност на теренските екипи низ сите реони и понатаму останува собирање и изнесување на паднатите лисја низ јавните површини во градот.
Share