Ekipet tona sot bënë pastrimin dhe mbledhjen e gjetheve të rëna në gjelbërimin anësor të bulevardint “Ilinden” dhe rrugës “Lubjanska” në komunën e Karposhit. Masa e mbledhur e gjetheve nga këto vende është mënjanuar me kamion.
Aktiviteti i ekipeve të terrenit nëpër të gjitha rajonet edhe më tej mbetet të jetë mbledhja e gjetheve të rëna në të gjitha sipërfaqet publike në qytetin.
Share