Главните активности во денешниот распоред на теренските екипи и понатаму остануваат косење на тревната површина, собирање на лисја, откос и отпадоци низ зеленилото кај кружниот тек во Автокоманда и паркот Скулптура.
Редовното одржување на зеленилото е од исклучително значење и секојдневно работиме во исполнување на таа задача, со цел уредени зелени површини низ сите делови во градот.
Share