Во населба Драчево, во Паркот на бранителите, денес теренските екипи извршија:
– косење
– поткастрување на нискостеблеста вегетација и суви гранки
– собирање откос, смет и отпадоци
Ова се воедно и главните септемвриски активности кои екипите секојдневно ги извршуваат, со цел чисти и уредни зелени површини низ градот.
Share