Деновиве со нова вегетација го облагородивме зеленилото на средната жардиниера на булевар Св. Климент Охридски во центарот на градот.
Активностите на пејсажното планирање и уредување на булеварското зеленилото се значаен дел во обликувањето на зелените контури на јавните површни низ градот.
Уредувањето на јавното зеленило ќе продолжи и наредните денови.
Share