Од севкупните денешни активности на реонските екипи го издвојуваме уредувањето на зеленилото на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во општина Бутел.
Косење трева, собирање откос, собирање хартија и отпадоци остануваат на листата на приоритетни задачи во одржувањето на страничното зеленилото и средишната жардиниера по должината на истоимениот булевар.
Share