Во летниот период, особено во урбаните средени, од голема важност е редовното одржување на тревните површини, а и на целата вегетација.
Токму тоа е приоритет на екипите од реон Карпош, каде што денес извршија кроење на грмушки и уредување на зеленилото на булевар Илинден.
Share