Në periudhën e verës, veçanërisht në zonat urbane, është e një rëndësie të madhe mirëmbajtja e rregullt e sipërfaqeve me bar dhe e gjithë vegjetacionit.
Pikërisht ky është prioriteti i ekipeve nga zona e Karposhit, ku sot kanë prerë shkurret dhe kanë rregulluar gjelbërimin në bulevardin Ilinden.
Share