• Вегетацијата во овој период од годината неминовно се подготвува за мирување. Постојаното паѓање на лисјата на зелените површини ја наметнува потребата од засилената активност за негово собирање и изнесување.
  • Екипите од градско и вонградско зеленило со механизација вршат собирање на лисната маса од најпосетените излетнички места во Градскиот парк и С.Р.Ц Сарај
  • Розови цветови од хризантеми низ цветните леи на бул. А. Македонски
  • Приоритетно го собираме листот од јавните зелени површини на бул. Партизански одреди и на ул. Македонија
  • Тековни активности – реон Аеродром
  • Садење цвеќе
  • Собирање и изнесување лист бул. Јане Сандански
  • Собирање хартија низ булеварското зеленило
Share