• Bimësia, në këtë periudhë të vitit, pashmangshmërisht është duke u përgatitur për pushim. Rënia e vazhdueshme e gjetheve në sipërfaqet e gjelbra e imponon nevojën e rritjes së aktivitetit për mbledhjen e tyre.
  • Ekipet e Gjelbërimit Urban dhe Jashturban me mekanizim bëjnë mbledhjen e gjetheve nga vendet më të vizituara të piknikut në Parkun e Qytetit dhe QSR Saraj.
  • Lule rozë të llojit krizantemë në lehet e luleve në bul. Aleksandri i Maqedonisë
  • Fillimisht janë duke u mbledhur gjethet nga sipërfaqet e gjelbra publike në bul. Aradhet Partizane dhe në rr. Maqedonia
  • Aktivitete rrjedhëse – rajoni i Aerodromit:
  • Mbjellja e luleve
  • Mbledhja e gjetheve bul. Jane Sandanski
  • Mbledhja e letrave nëpër gjelbërimin e bulevardit
Share