Периодов нашите екипи, активно работат на уредување на зеленилото  во пресрет на пролетта. Се врши кроење и кастрење на сувите гранки од дрвјата, кроење и обликување на грмушки, како и сезонско кроење на рози. Со овие активности опфатено е и отстранувањето на диво израснатото зеленило покрај патеките за движење низ  јавното зеленило.

Истовремено,   се работи на  одржување на чистотата на јавните зелени површини низ градското зеленило со отстранување на смет и отпадоци, и собирање на лисја од тревниците.

Ова се дел од тековни активности за континуирано, редовно одржување на вегетацијата кои се  адекватни за овој временски период од годината.

Share