Реконструкцијата на зеленилото на кејот на реката Вардар продолжува. Во тек е третата фаза на потег од мост Генерал Mихајло Апостолски до мост Близнак.

Share