Активностите на уредување на зелените површини низ градот, секојдневно се одвиваат со полн интензитет. Во пресрет на летните месеци, за овој период, во уредувањето се одвива садење на сезонскиот цветен расад. Со нов летен цветен расад од видовите: бегонија, тагетес (џунџуле), импатија, зиниа и винка ќе се уредат цветните леи и фигури низ градското зеленило, како и цветните површини низ булеварското зеленило. Со ова пролетно садење ќе се засадат вкупно околу 250 илјади цвеќиња. Истовремено, екипите продолжуваат и со тековните активности на одржување на јавни зелени површини, како: косење на тревните површини, полевање на зеленилото, кроење на дрвја и грмушки како и  собирање на смет и отпадоци. Воедно,  укажуваме на совесност и одговорност на граѓаните кон сите уредените зелени површини  во градот.

Share