На местото на сувите пенушки, со засадување на 34 нови садници го дополнивме постоечкиот дрворед од костени, по кои е препознатлива оваа скопска улица. На овој начин ги негуваме и се грижиме и за традиционални обележја на Скoпје.

Share