На булевар Партизански одреди екипите го уредија зеленилото садејќи 100 садници од видот prunus. Формирајќи зелена ограда, садниците целосно се надополнуваат низ дрворедот на средишното зеленило на самиот булевар.
Активностите на есенско садење низ градското зеленило и понатаму остануваат секојдневен приоритет на теренските екипи.
Share