Në bulevardin Aradhet Partizane, ekipet e rregulluan gjelbërimin duke mbjellë 100 fidanë të llojit prunus. Duke formuar një gardh të gjelbër, fidanët plotësohen tërësisht përgjatë drurëve në gjelbërimin qendror të bulevardit.
Aktivitetet e mbjelljes vjeshtore nëpër gjelbërimin e qytetit mbeten edhe më tutje prioritet i përditshëm i ekipeve të terrenit.
Share