Новоподигнатиот видиковец во паркчето во населба Топанско Поле е местото каде отсега посетителите ќе можат повеќе да уживаат, одмараат и да се дружат.

Share