Покрај естетиката, хортикултурната структура на булеварското зеленило низ сообраќајниот крвоток е од особено значење против аерозагадувањето во урбаните средини на градот.

Share