Исклучителната посетеност на излетничките места СРЦ Сарај, Водно и Гази Баба, ги екипира тимовите од овие реони каде се изврши собирање на хартија и отпадоци нивно утоварување во камиони.
Воедно, екипите тековно вршат косење на тревните површини и кроење на вегетацијата на посочените локации.

Share