Деновиве, екипите започнаа со голема Акција на расчистување и уредување на кејот на реката Вардар. Поточно, на потег од сливот на Лепенец, сé до болницата Аџибадем Систина, со механизација се врши чистење на теренот, утовар на шут, косење, кроење гранки на нискостеблестата вегетација, подигнување на одронатото земјиште, како и останати слични активности. Теренските активности ќе продолжат и наредниот период. Инаку, оваа Акција се реализира со Град Скопје, а во соработка со УНДП, со цел овој дел од кејот на реката Вардар, добие целосно нов уреден јавен простор.

Share