1923 – 1941 година – се појавува организирана активност за уредување на зеленилото во Скопје, кога се подигнати и првите дрвореди, се проширува Градскиот парк, се уредуваат плоштади и помали парковски површини.

Share