1972 година – „Паркови и зеленило“ се здружува со останатите јавни комунални претпријатија на град Скопје, со што се основа ново комунално услужно претрпијатие „Комуналец“.

Share