1992 година – со трансформација на ЈКП „Комуналец“ е организирано како посебно јавно претпријатие „Паркови и зеленило“.

Share