Со денешниот план за работа, по издадено Решение од страна на Град Скопје, ја реализиравме интервенцијата на кастрење на дрвја на булевар Теодосие Гологанов.

Share