Денес во цветното разубавување на градот свој придонес дадоа и вработени од администрацијата, засадувајќи виола во рунделата во Градски парк.

Share