Денес, теренските екипи го вадат стариот расад и ги подготвуваат цветните леи за претстојното садење на кружните текови во Ѓорче Петров и кај Порта Влае.

Share