Ги искроивме розите и нискостеблеста вегетација кај кружниот тек во реон Бутел. Продолжуваме со одржување на зеленилото низ останатите јавни површини во оваа општина.

Share