Кроење вегетација, уредување на зеленилото, собирање лисја, хартија и отпадоци се активностите кои денес ги извршуваме во општина Чаир.

Share