Поволните временски услови ни дозволија да започнеме со садење на вегетација на просторот кај Даут-пашин амам, што опфаќа целосно хортикултурно уредување со нови садници.
Share