Кроење на вегетацијата и уредување на зеленилото се активностите кои денес се одвиваа на страничното и средишното зеленилото на булевар Партизански одреди.

Share