Согласно предвидениот план на активности, екипите од сектор Дрвореди денес извршија кастрење на два платани на улица Лазар Поп Трајков бр.29, во општина Гази Баба.

Share