Кроењето на розите и оформувањето на нискостеблестите растенија продолжува и денес. Теренските екипи го уредуваат средишното зеленило на бул.Србија во општина Кисела Водa.

Share