Улицата Втора Македонска Бригада ја збогатуваме со нови зимзелени садници, како дел од есенската акција на садење низ зелените површини во градот.

Share