Од денешните активности на косење на тревните површини низ градското зеленило, го издвојуваме уредувањето на парковското зеленило во населба Драчево.

Share