Континуираното косење на тревните површини и собирањето откос останува наша актуелна активност која теренските екипи ја спроведоа денес на дел од зеленилото во општина Бутел.

Share