Машинското косење на тревните површини низ градот останува во редот на приоритетните активности каде денес го реализиравме на зеленилото во средната жардиниера на булевар Христијан Тодоровски Карпош и парк Чаир.
Share