Сезонските активности на одржување на вегетацијата и зеленилото ги спроведуваме во континуитет. Работната недела ја започнавме со кроење и оформување на крошните на дрвјата на улица Петар Манџуков и Никола Вапцаров.

Share