Наша вообичаена активност периодов е косење на тревните површни. Денес машинско косење и собирање откос извршивме во Паркот на пензионери во населба Драчево.

Share