Нашите теренски екипи денеска го збогатија зеленилото во Рајски парк со млади зимзелени садници од фамилијата чемпрес (cupressus arizonica и cryptomeria japonica).

Share