Со ❤️ за Скопје
Со сезонска љубичица (viola) и декоративна зелка ( brassica) денес теренските екипи отпочнаа со уредување на цветната форма на страничното зеленило на булеварот Александар Македонски.
Share