Со интензивното паѓање на лисјата на зелените површини во овој период од годината, нашите екипи ги интензивираа активностите за нивно собирање од тревните површини. Во согласност со временските услови, теренските екипи денеска вршеа утовар на собраната маса во Градскиот парк.

Share