Засадивме нови 1500 коренчиња љубичица (viola) во повеќе бои на цветните површини во паркот Чаир. Низ раскошното зеленило, суптилните цветови на сезонскиот расад даваат посебна убавина на еден од најстарите паркови во градот.

Share