Во паркот Македонија, кој плени со шареноликиот колорит на цвеќињата во леите и цветните фигури, може да поминете прекрасни мигови на релаксација!

Share